POLITYKA JAKOŚCI

Tel. 601 346 431

Polityka jakości

Firma ROWIMA Iwona Bugalska-Rosiak jest dynamicznie rozwijającym się polskim producentem preparatów wspomagających obróbkę powierzchni. Wiele uwagi poświęca się, aby produkty Firmy były dopasowane do potrzeb klienta.

Współpraca z cenionymi na rynku producentami surowców zapewnia uzyskiwanie produktów stabilnych, wydajnych i biodegradowalnych po ich użyciu.

Produkty Firmy ROWIMA Iwona Bugalska-Rosiak mogą być stosowane w obiegach zamkniętych, co z kolei przekłada się na oszczędność wody i pozwala minimalizować obciążenie środowiska środkami chemicznymi.

Firma zapewnia pomoc przy doborze preparatów oraz technologii obróbki powierzchni oraz opiekę posprzedażową podczas współpracy handlowej.

Najwyższe Kierownictwo Firmy ROWIMA Iwona Bugalska-Rosiak deklaruje realizację polityki jakości poprzez osiąganie poniższych celów:
•      Ciągle podnoszenie kompetencji personelu
•      Kształtowanie pozytywnego wizerunku poprzez budowanie przyjaznych relacji na płaszczyźnie klient-dostawca
•      Uwzględnianie w działalności wszelkich wniosków oraz uwag zgłaszanych przez klientów i inne zainteresowane strony, m.in. poprzez badanie poziomu zadowolenia klientów z zakupionego wyrobu
•      Budowanie pozytywnych relacji właścicielka -pracownik oraz zapewnienie właściwej infrastruktury i środowiska pracy
•      Zapewnienie ochrony danych osobowych
•      Ciągłe doskonalenie Systemu Zarzadzania Jakością
•      Zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych.

Właścicielka deklaruje, że cały Zespół identyfikuje się z powyższymi celami i respektuje założenia Systemu Zarządzania jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2015.

Polityka jakości jest zakomunikowana, znana rozumiana i stosowana w firmie i dostępna zainteresowanym stronom, jeśli to konieczne.


Właścicielka
Iwona Bugalska-Rosiak