POLITYKA JAKOŚCI

Tel. +48 535 040 599

Kalkulator stężenia cieczy roboczej
Oblicz parametry cieczy roboczej

Wprowadź 2 dowolne wartości aby skorzystać z kalkulatora


Uwagi:
Aby wpisać ułamki użyj "." zamiast ","
Wpisz dane
Stężenie:   %
Wymagana ilość cieczy roboczej:     kg
Ilość wody:    kg
Ilość płynu (koncentratu):    kg