Polityka jakości firmy ROWIMA

Firma ROWIMA jest dynamicznie rozwijającym się polskim producentem preparatów wspomagających obróbkę powierzchni. Wiele uwagi poświęca się, aby produkty Firmy były dopasowane do potrzeb klienta.

Współpraca z cenionymi na rynku producentami surowców zapewnia uzyskiwanie produktów stabilnych, wydajnych i biodegradowalnych po ich użyciu.

Produkty Firmy ROWIMA mogą być stosowane w obiegach zamkniętych, co z kolei przekłada się na oszczędność wody i pozwala minimalizować obciążenie środowiska środkami chemicznymi.

Firma zapewnia pomoc przy doborze preparatów oraz technologii obróbki powierzchni oraz opiekę posprzedażową podczas współpracy handlowej.

    Kierownictwo Firmy ROWIMA deklaruje realizację polityki jakości poprzez osiąganie poniższych celów:
  • Ciągłe podnoszenie kompetencji personelu
  • Kszłtowanie pozytywnego wizerunku poprzez budowanie przyjaznych relacji na płaszczyźnie klient-dostawca
  • Uwzględnianie w działalności wszelkich wniosków oraz uwag zgłaszanych przez klientów i inne zainteresowane strony, m.in. poprzez badanie poziomu zadowolenia klientów z zakupionego wyrobu
  • Budowanie pozytywnych relacji właścicielka -pracownik oraz zapewnienie właściwej infrastruktury i środowiska pracy
  • Zapewnienie ochrony danych osobowych
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarzadzania Jakością
  • Zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych.

Firma deklaruje, że cały Zespół identyfikuje się z powyższymi celami i respektuje założenia Systemu Zarządzania jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2015.

Polityka jakości jest zakomunikowana, znana rozumiana i stosowana w firmie i dostępna zainteresowanym stronom, jeśli to konieczne.Zarząd Firmy ROWIMA